[divider]
Home » За наставнике

За наставнике

https://www.rasporednastave.gov.rs/alati-uputstva.php

Глобални план рада наставника

Планови рада наставника

Оперативни план рада наставника за септембар

Оперативни план рада наставника за остале месеце

УПУТСТВО – за сачињавање планова рада наставника

Припрема наставника

НАПОМЕНЕ – појмови који се користе у настави

Дневник ученичке евиденције за средњу школу

Дневник ученичке евиденције – 1 страни језик

Дневник ученичке евиденције – 2 страна језика