[divider]
Home » Правилник о стручном усавршавању наставника

Правилник о стручном усавршавању наставника

Правилник о стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника (85/2013)

На основу члана 129. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени Гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) Министар просвете, науке и технолошког развоја је донео ПРАВИЛНИК о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника (“Сл. Гласник РС”,бр. 85/2013)

и даном ступања овог правилника на снагу (28.9.2013), престао је да важи Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника (“Сл. Гласник РС” бр. 13/12 i 31/12).

Правилник можете да преузмете  Овде