[divider]
Home » Наставни планови

Наставни планови

Гимназија-општи тип

 tabela gimnazija1

Остали обавезни облици образовно-васпитног рада

Први разред

Други разред

Трећи разред

Четврти разред

Годишње

Годишње

Годишње

Годишње

Час одељенског старешине

74 часова

72 часа

72 часа

66 часова

Додатни рад

До 30 часова

До 30 часова

До 30 часова

До 30 часова

Допунски рад

До 30 часова

До 30 часова

До 30 часова

До 30 часова

Припремни и друштвено корисни рад

До 30 часова

До 30 часова

До 30 часова

До 30 часова

Факултативни облици

Образовно-васпитног рада

Први разред

Други разред

Трећи разред

Четврти разред

Недељно

Годишње

Недељно

Годишње

Недељно

Годишње

Недељно

Годишње

Факултативни предмети

1.2.

Други страни језик

2

74

2

72

2

72

2

66

1.3.

Други предмети

Факултативне ваннаставне активности

2.1.

Екскурзије

Од 2 до 3 дана

Од 2 до 3 дана

До 5 дана

До 5 дана

2.2.

Стваралачке и слободне активности ученика

30-60 часова

30-60 часова

30-60 часова

30-60 часова

2.4.

Култура и јавна делатност школе

2 радна дана

 

Економски техничар

tabela ekonomija

Остали обавезни облици образовно-васпитног рада

Први разред

Други разред

Трећи разред

Четврти разред

Годишње

Годишње

Годишње

Годишње

Час одељенског старешине

74 часова

72 часа

72 часа

66 часова

Додатни рад

До 30 часова

До 30 часова

До 30 часова

До 30 часова

Допунски рад

До 30 часова

До 30 часова

До 30 часова

До 30 часова

Припремни и друштвено корисни рад

До 30 часова

До 30 часова

До 30 часова

До 30 часова

Факултативни облици

образовно-васпитног рада

Први разред

Други разред

Трећи разред

Четврти разред

Недељно

Годишње

Недељно

Годишње

Недељно

Годишње

Недељно

Годишње

Факултативни предмети

1.1.

Језик другог народа или народности са елементима националне културе

2

74

2

72

2

72

2

66

1.2.

Други страни језик

2

74

2

72

2

72

2

66

1.3.

Други предмети

Факултативне ваннаставне активности

2.1.

Екскурзије

Од 2 до 3 дана

Од 2 до 3 дана

До 5 дана

До 5 дана

2.2.

Стваралачке и слободне активности ученика

30-60 часова

30-60 часова

30-60 часова

30-60 часова

2.3.

Хор

70 часова годишње

2.4.

Култура и јавна делатност школе

2 радна дана

Аутомеханичар,механичар привредне механизације

tabela automeh

Остали обавезни облици образовно-васпитног рада

Први разред

Други разред

Трећи разред

Годишње

Годишње

Годишње

Час одељенског старешине

74 часова

74 часа

64 часа

Додатни рад

До 30 часова

До 30 часова

До 30 часова

Допунски рад

До 30 часова

До 30 часова

До 30 часова

Припремни и друштвено корисни рад

До 30 часова

До 30 часова

До 30 часова