[divider]
Home » Наставни планови

Наставни планови

Образовни профил: Економски техничар

Образовни профил: Аутомеханичар

Образовни профил: Гимназија – општи тип

Образовни профил: Механичар грејне и расхладне технике

      – припремање, постављање и одржавање цевне инсталације за централно грејање
      – уграђивање и ремонтовање грејних тела
      – постављање и сервисирање клима уређаја
      – постављање и ремонтовање уређаја за проветравање

Механичар грејне и расхладне техникеI разредII разредIII разред
Општеобразовни предметиТВблокТВблокТВблок
Српски језик и књижевност3//2//2//
Страни језик2//2//2//
Устав и права грађана//////1//
Историја3////////
Географија2////////
Музичка уметност///1/////
Ликовна култура///1/////
Физичко васпитање2//2//2//
Математика3//3//2//
Рачунарство и информатика/2///////
Екологија и заштита животне средине1////////
Грађанско васпитање/верска настава1//1//1//
Стручни предмети         
Хемија и машински материјали2////////
Техничка физика2////////
Техничко цртање/3///////
Механика3////////
Основе електротехнике///2/////
Машински елементи///2//2//
Технологија обраде///2/////
Организација рада//////2//
Основе енергетике///2/////
Термодинамика и хидраулика///2/////
Основе технике мерења и аутоматизације///2/////
Постројења за грејање и климатизацију///2//4//
Практична настава/4//7//1460

Образовни профил: Механичар моторних возила