[divider]
Home » Летопис школе

Летопис школе

Средња школа “Вук Караџић” у Сечњу основана је као гимназија “Вук Караџић” 1964.год. Реформом образовања 1970.год. се мења у ВООЗСВО и ПОВ Средњег ступња “Вук Караџић”, а 1990.год. добија садашње име и уписује се у судски регистар под бројем фи 84/90 од 14.02.1990.год.‚ којим је регистрована за средње усмерено образовање и васпитање машинске, електротехничке и природноматематичке струке. 1992.год. Покрајински секретаријат за образовање и културу верификује школу за подручје рада машинство и обрада метала за образовне профиле: машинбравар, механичар привредне механизације у трогодишњем трајању и машински техничар у четворогодишњем трајању. Образовни профил машински техничар заправо није заживео због слабог одзива ученика.

Решењем број 022-05-50/94 – 03 Министарство просвете Србије од 28.01.1994.год. школа је верификована за подручје рада, машинство и обрада метала и то образовне профиле:

машинбравар, аутомеханичар и мeханичар привредне механизације у трогодишњем трајању.

Од школске 1995/96.год.‚ уз сагласност Министарства просвете школа уписује по 30 ученика за образовни профил трговац, као издвојена одељења Економско трговачке школе „Јован Трајковић“ Зрењанин. Од школске 1999/2000. године школа уписује и једно одељење гимназије општег типа, као издвојено одељење Зрењанинске гимназије.

  1. јануара 2004. године Покрајински секретаријат за образовање и културу доноси решење бр.106-022-00008/2004-01 и 28. фебруара 2007. решење број 106-022-00063/2006-01 којима се утврђује да Средња школа „Вук Караџић“ у Сечњу испуњава услове за Мешовиту средњу школу за обављање делатности образовања и васпитања за стицање општег образовања за даље школовање у трајању од четири године:

   – Гимназија општег типа     

  – Економија, право и администрација – образовни профил економски техничар

  и средњег стучног образовања и васпитања у трајању од три године у подручјима рада:

              – Машинство и обрада метала за образовне профиле:

аутомеханичар

У школској 2019/2020. години школа је уписала ученике у следеће образовне профиле:

– гимназија општег типа

– економски техничар

– аутомеханичар

За школску 2019/2020. планиран је упис новог образовног профила  механичар грејне и расхладне технике, за који је добијена документација за верификацију, али се пријавио мали број ученика те одељење није формирано.

27. фебруара 2020. године одржана је седница Наставничког већа. На седници је представљен “Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање”.

На предлог стручних актива  Наставничко веће на седници одржаној 27.02.2020.донело је одлуку о плану надокнаде, што је разматрао и усвојио Савет родитеља и Школски одбор 28.02.2020.

Надокнада ће се реализовати у периоду од 03. марта до 29. маја / 61 наставни дан/ продужењем часова на начин како је приказано у табели.

Наставна недеља Период Час који се надокнађује Трајање часа
3. март  –   6. март 1. 60
9. март –  13. март 2. 60
16. март – 20. март 3. 60
23. март – 27. март 4. 60
30. март –  3. април 5. 60
6. април – 9. април 6. 60
21. април -24. април 7. 60
27. април -30. април 1. 60
4. мај – 8.мај 2. 60
11. мај – 15.мај 3. 60
18.мај – 22. мај 4. 60
25. мај – 29.мај 5. 60

Ученици Средње школе ,,Вук Караџић“ прикључили су се акцији ,,Читајмо гласно“ и пригодним програмом обележили Национални дан књиге 28. фебруара 2020. године. Програм је реализован у холу школе. Присуствовали  су запослени и ученици свих разреда. Програм су реализовале Анамарија Андријашевић (професор српског језика и књижевности), Миомира Младеновић (професор српског језика и књижевности) и Биљана Шурјанчев (професор руског језика). У реализацији програма учествовало је десет  ученика.

4. марта 2020. године ученици средње школе “Вук Караџић” Сечањ посетили су Сајам образовања “ПУТОКАЗИ”. Одлазак ученика на сајам финансирао је Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице.