[divider]
Home » СШ "Вук Караџић" » Распоред полагања разредних испита у јунском року

Распоред полагања разредних испита у јунском року

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА РАЗРЕДНИХ ИСПИТА У ЈУНСКОМ РОКУ

30.06.-8.7.2022.

Српски језик и књижевност

 • писмени испит: 30.06.2022. у 9 часова
 • усмени испит: 1.07.2022. у 9 часова

Рачунарство и информатика

 • 30.06.2022. у 8 часова

Историја

 • 1.07.2022. у 10 часова

Принципи економије

 • 1.07.2022. у 10 часова

Енглески језик

 • писмени испит: 4.07.2022. у 9 часова
 • усмени испит: 5.07.2022. у 9 часова

Географија

 • 4.07.2022. у 10 часова

Пословна економија

 • 4.07.2022. у 10 часова

Рачуноводство

 • писмени испит: 5.07.2022. у 9 часова
 • усмени испит: 6.07.2022. у 8 часова

Музичка култура

 • 5.07.2022. у 9 часова

Физика

 • 6.07.2022. у 8 часова

Хемија

 • 6.07.2022. у 9 часова

Физичко и здравствено васпитање

 • 6.07.2022. у 10 часова

Пословни енглески језик

 • 6.07.2022. у 9 часова

Јавне финнсије

 • 6.07.2022. у 10 часова

Математика

 • писмени испит: 7.07.2022. у 8 часова
 • усмени испит: 8.07.2022. у 8 часова

Латински језик

 • писмени испит: 7.07.2022. у 10 часова
 • усмени испит: 8.07.2022. у 10 часова

Ликовна култура

 • 7.07.2022. у 12 часова

Грађанско васпитање

 • 7.07.2022. у 13 часова

Економско пословање

 • 7.07.2022. у 10 часова

Немачки језик

 • 8.07.2022. у 10 часова