[divider]
Home » Глобални план рада наставника

Глобални план рада наставника

Линк за преузимање: Кликни

ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДАНАСТАВНИКА

Наставни предмет:       Разред:      

Ред. број

наставне теме

НАСТАВНЕ ТЕМЕ

Број

часова
по теми

Број часова за

обраду

остале типове часова

Укупно

Урадили:

     

Датум предаје:      

      20   . године      

(лабораторијске, графичке и др.)

вежбе

Број вежби

Број часова

Редни број вежбе

Ред. број часа вежбе

НАЗИВ ВЕЖБЕ

Број часова по вежби