[divider]
Home » Школа данас и историја школе

Школа данас и историја школе

СШ „Вук Караџић“ налази се у седишту средњобанатске, неразвијене, пограничне општине, у месту Сечањ који је административни и културни центар општине.Tо је и једина средња школа на њеној територији.
Школа је основана 1964. године
, као Гимназија.

Реформом образовања из 1978. назив Гимназија мења се у ВОО ЗСВО средњег ступња „ Вук Караџић.“

Од 1970. настава се одвија у новоизграђеном, објекту који се налази у предивном природном окружењу на обали реке Тамиш.

Укупна површина школске зграде је 2772м2. Школа поседује и отворени простор од
10 000 м
2 на коме су изграђени спортски терени ( 1600 м2), а преостали део простора претворен је у парк.
Данас школа има верификована решења за три подручја рада : машинство и обрада метала; трговина ,угоститељство и туризам; гимназија. У оквиру ових подручја уписује се по једно одељење следећих образовних профила:

гимназија општег типа

– економски техничар

– аутомеханичар

Број ученика варира из године у годину и креће се од 210 до 270. Настава се одвија у једанаест одељења, у једној смени.

Већина ученика су из насељених места општине Сечањ са тенденцијом повећања броја ученика и из суседних општина.

Превоз за ученике са територије Општине Сечањ је организован и бесплатан.