[divider]
Home » Контакт

Контакт

 

Име и презиме: СШ „ Вук Караџић“

Место: Сечањ

Општина: Сечањ

Адреса: Гимназијска 2

Директор: Ђорђије Милићевић

ПИБ: 101356800

Матични број: 08018936

Шифра делатности: 90210

Телефон/факс: 023 3841 035

Е-маил: srednjasecanj@gmail.com

Радно време: 07:00 – 15:00 часова