[divider]
Home » СШ "Вук Караџић" » Стручно усавршавање наставника

Стручно усавршавање наставника

У суботу, 21.10.2023. реализована је обука за запослене „Превенција насиља – могућност за бољу будућност“. Семинар је део активности прејкта „Делујмо превентивно- боравимо у безбедном школском окружењу“ за који смо добили средства по конкурсу од Покрајинског
секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице. Циљ пројекта је развијање знања и вештина код наставника и родитеља у области заштите од насиља, злостављања и занемаривања и других облика ризичног понашања и примена у свакодневном животу и раду. Тачније, желимо да превенција достигне ниво где бисмо интервентне активности свели на минимум.