[divider]
Home » СШ "Вук Караџић" » Пројекат државне матуре

Пројекат државне матуре

У прилогу су најважније информације о полагању пробне државне матуре:

ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА И ПРЕГЛЕДАЊЕ

**Писмени испити

Уторак, 05. 04. 2022:      Српски језик и књижевност/ матерњи језик и књижевност

Среда, 06. 04. 2022:         Математика

Четвртак, 07. 04. 2022:  Општеобразовни наставни предмети

Петак, 08. 04. 2022:          Теоријски делови стручних испита

Од 05. 04. (после 18.00 часова) до 19. 04. 2022: Прегледање тестова на нивоу школе

***Време полагања испита

Испити се сваки дан полажу од 12.00 до 15.00 часова.

Сви ученици су обавези да дају личну карту или други лични документ на увид дежурном наставнику.

****Упитници за учеснике у пилотирању

Неопходно је да после сваког испита ученици попуне онлајн упитник. Као и тест, и упитник је анониман. Ученици могу искрено и отворено да одговарају на питања из упитника. Одговори који су дати биће коришћени искључиво за евалуацију испита и као препоруке за даљи рад.

Полагање свих испита  ПДМ у реализоваће се у сали за физичко.

Пошто се ученици упознају са резултатима тестирања и оценама које су остварили, изјашњавају се да ли желе да им се исте унесу у дневник.